FAMILY8

FAMILY8

E V I D E N S B A S E R E T  F A M I L I E B E H A N D L I N G

skræddersyet familiebehandling

 

Behandlingen er fleksibel i forhold til problemkompleks og tilpasses udviklingsniveau og familiens ressourcer.

Fordi ingen familier er ens!

intensivt & tidsbegrænset

 

Behandlingen er intensiv og tidsbegrænset, hvilket bl.a. vil sige, at der afholdes jævnlige møder med familien, barnet og den unge. I starten af et forløb vil der derfor være møder med familien, den unge eller barnet flere gange ugentligt.

evidensbaseret ...

fordi det virker

 

Behandlingsindsatserne gør brug af veldokumenterede metoder og interventioner, der understøtter evidensbaseret praksis i forhold til konkrete målgrupper.

FAMILY8 tilbyder skræddersyede behandlingsindsatser til familier, unge og børn med komplekse adfærdsmæssige, sociale og relationelle udfordringer.


FAMILY8 samarbejder med kommuner på hele Sjælland. Behandlingsindsatserne kan både supplere eller være et alternativ til de tilbud I allerede har i jeres katalog.


Alle familier har oplevet, at nå dertil, hvor de synes, at de har prøvet alt, og lige meget hjælper det. Nogen gange kan problemerne hobe sig op, konflikter og frustrationer overskygger det gode samvær i engang havde, og det kan være svært, at komme videre uden professionel hjælp.

 

Det er meget forskelligt hvilke udfordringer og problemer, der kommer til at fylde for meget, men en ting er sikkert, vi oplever alle situationer hvor udfordringerne overstiger vores ressourcer, vi mister overblikket og vi kan ikke finde den gode vej ud.

 

Det første skridt mod forandring er altid at vælge at gøre noget andet. Det skridt kan være familiebehandling.


Familiebehandling kan gives til hele familien eller forældrene, alt efter hvilket behov der er. Der kan også tilbydes individuelle samtaler til børn og unge.
Problematikkerne er ofte:

At der er hyppige konflikter

At der er psykiske problemer

Angst. vedvarende tristhed, adfærdsproblematikker

At barn/ung pjækker fra skole eller mistrives socialt

At der har været eller er misbrugsproblemer

At der er vold i familien

At familien har oplevet dødsfald i den nære familie,

som påvirker familien i svær grad

At der er store konflikter

... og meget andet
Familieterapeuten tilbyder familien rådgivning og vejledning i forhold til de specifikke problematikker, som den enkelte familie oplever. Udgangspunkt er, at der ikke er én bestemt i familien, der er årsag til problemerne. Det er med andre ord; problemet som er problemet.


Et formål med familiebehandlingen er oftest at løsne op for uhensigtsmæssige mønstre, at hjælpe familien til mere hensigtsmæssige måder at problemløse og kommunikere på, og generelt at støtte familien til et bedre samvær.Vi kan alle få brug for hjælp!